För första gången i världshistorien får skyddsombuden en egen dag. Den invigdes av LO, TCO och Saco på Gilla jobbet-mässan i Stockholm för en stund sedan.
– Trots alla brister har Sverige den bästa arbetsmiljön i världen, och det är tack vare er skyddsombud.

Med de orden invigde LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson skyddsombudens dag, hundra år efter att arbetstagarna fick välja eget ombud i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudsdagen kommer att firas under EU:s arbetsmiljövecka i oktober varje år.

Årets firande inleddes av skyddsombudens eget band som sjöng om livets fyra element: arbete, politik, mat och kärlek.

– Det finns forskare som tycker annat, men det skiter vi i, sade bandets saxofonist och fick våldsamma applåder av publiken, som också till största delen bestod av skyddsombud från olika delar av landet.

Torbjörn Johansson uppmanade regeringen att återföra de medel till skyddsombudens utbildning som man ströp 2006, och skapa ett institut som samlar ny kunskap om arbetsmiljön och sprider den vidare till arbetsplatserna. En klok regering inser vikten av utbildade skydddsombud som kan säga ifrån, konstaterade han.

– Jag är imponerad och stolt att så många av er har tagit sig hit, ni är arbetsmiljölagens elitförband, sade Johansson till skyddsombuden på Gilla jobbet-mässan.

Den två dagar långa mässan arrangeras av AFA försäkringar och Prevent, tillsammans med parterna på arbetsmarknaden.

I år fyller skyddsombuden 100 år. Inom TCOs medlemsförbund finns drygt 30 000 skyddsombud som förbättrar arbetsmiljön i alltifrån skolor, vården, företag, organisationer och kontor runt om i Sverige.

Skyddsombudens rättigheter finns reglerade i arbetsmiljölagen, och de företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.

TCOs undersökning bygger på en enkät som genomfördes av YouGov. Enkäten skickades via e-post ut till 24 576 skyddsombud under juni och juli månad 2012. Efter påminnelse svarade 8108 skyddsombud (33 procent).