Det är den värsta krisen sedan 30-talet och fackliga rättigheter pressas tillbaka i hela Europa. Vi har kartlagt vad som hänt.

Allt fler lokala avtal håller på att bryta sönder kollektivavtalssystemet i Europa. Gula fackföreningar växer fram, varnar en facklig EU-expert.

– I Grekland blir det vanligare att företag sluter avtal med löntagarorganisationer som lägger sig på lönenivåer under de fackliga avtalens. Det undergräver hela förhandlingssystemet och nu är samma sorts avtal på väg i Spanien, säger Thomas Jansson, TCO:s EU-expert.

– Risken är att det blir samma utveckling i ännu fler länder, fortsätter han.

Fyra svåra krisår har satt tydliga spår på arbetsmarknaden i EU. Cirka 25 miljoner är arbetslösa i EU i dag, löner och pensionsvillkor har försämrats och miljoner männi­skor har slungats ut i fattigdom.

Förklaringen till vad som hänt ser olika ut i olika länder. I Irland gick staten i borgen för förlusttyngda banker och statsskulden växte. I Spanien brast en fastighetsbubbla och i Grekland tog korruption och en ineffektiv ekonomi ut sin rätt.

EU:s problem har varit att hitta en gemensam lösning och inrätta nödfonder för att lindra krisen. Flera steg har dock tagits mot en ekonomisk samordning mellan länderna. EU-kommissionen har till exempel upprättat en resultattavla där löner och villkor på arbetsmarknaden jämförs.

Fackliga organisationer ser resultattavlan som ett hot eftersom EU:s roll inte är att påverka uppgörelser mellan fack och arbetsgiva­re.

– De går in och sätter en norm på hur lönebildningen ska ske. Det är allvarligt eftersom de påverkar parternas självständighet, säger Thomas Jansson.

Normen säger att det är bättre med lokal än central lönesättning.

När krisländer har förhandlat om nödlån med trojkan (EU, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken) har kraven ofta varit större möjligheter för lokala avtal. Trojkan har också i ett antal länder velat öppna för fler tillfälliga anställningar.

Att EU dessutom infört en kontroll av att länderna håller sig till budgetreglerna, en så kallad europeisk planeringstermin, innebär att EU fått större inflytande över ländernas ekonomier.

– Det är en hårdare kontroll av de länder som är i kris än av de rika länderna som orsakat krisen genom för låga löneökningar, säger Thomas Jansson.

Klicka på nålarna för att läsa mer om respektive land.


Se Krisens Europa på en större karta