Den tid som tjänstemännen i privat sektor ägnar åt strulande IT-system kostar 8,6 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar 18 500 heltidstjänster, har fackförbundet Unionen räknat fram.

Många tjänstemän känner sig styrda av IT-systemen i sitt dagliga arbete, i stället för tvärtom, enligt fackets undersökning.

Unionen gör årligen en undersökning av tjänstemännens IT-miljö. Årets undersökning visar att det fortfarande är en stor andel av tjänstemännen som upplever att IT-miljön skapar onödig stress.

En av tre tjänstemän begränsas av IT-systemen i det dagliga arbetet, cirka hälften upplever att systemen styr utförandet av deras arbetsuppgifter och två av tre säger att de inte haft möjlighet att påverka nya arbetsrutiner i samband med införandet av nya system.

För att IT-system ska ge de goda effekter som man räknar med måste arbetsgivarna lyssna på användarna. De anställda måste få vara med vid införande och uppföljning, konstaterar Unionen.

– Det behövs dessutom återkommande och individuellt anpassad kompetensutveckling, så att de som använder IT-systemen kan göra det på ett effektivt och säkert sätt, säger Peter Hellberg, vice ordförande.

Resultaten från årets undersökning visar enligt fackets beräkning att det är möjligt att frigöra tid bland de anställda till ett värde på 8,6 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar cirka 18 500 heltidstjänster. Pengar som i stället skulle kunna utveckla företagens konkurrenskraft, menar facket.

Undersökningen genomfördes via webbaserade intervjuer under maj 2012. Totalt svarade 2282 tjänstemän på enkäten.