När Kafka upptäckte att den tyska som utgjorde hans modersmål var ett minoritetsspråk blev det en genomgripande upplevelse. Han levde ju i det tjeckisktalande Prag, men kunde förtjäna sitt levebröd på (motsvarande) Arbetsmiljöverket, eftersom all administration handhades på tyska.

Närmare bestämt var det mötet med jiddisch – detta talspråk på germansk grund men fullt av hebreiska uttryck och vändningar som var vida utbrett i Europa tills de flesta talarna mördades eller fördrevs – som fick Kafka att få upp ögonen för att han var fördriven från sitt eget språk. Och denna hemlöshet blev sedermera utgångspunkten för den raka, outgrundliga prosa som i samverkan med hans mästerliga berättarteknik oomstridligen tillhör världslitteraturen.

Filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari tar fasta på denna språkliga hemlöshet i sin märkliga bok om Kafka, som nu äntligen utkommit på svenska, i kunnig men inte alldeles smidig översättning av Vladimir Cepciansky och Daniel Pedersen. Men Deleuze och Guattari kallar fenomenet för ”deterritorialisering”, och ser skrivandet som en motsvarande ”reterritorialisering”, ett återerövrande, åtminstone symboliskt, av förlorat land.

Denna tanke om de- och reterritorialisering har sen i sin tur blivit viktig inom postkolonialt och feministiskt tänkande över hela världen, till exempel i den franskkaribiske filosofen och författaren Édouard Glissants tänkande.

Glissant introducerades på svenska i våras, dels med långdikten Indiorna, dels med det teoretiska verket Relationens filosofi, vars bärande liknelse är att litteraturen (och filosofin) är som en skärgård av tillfälliga öar som sticker upp ur havet och som därför har uppstickandet gemensamt.

Gilles Deleuze (1925–1995) är en av nittonhundratalets viktigaste franska filosofer, känd för sin förmåga att vanvördigt läsa av andra filosofer (Kant, Bergson, Nietzsche, Foucault) och förklara vari deras egentliga insats bestod, och för sina teoretiska huvudverk Skillnad och upprepning och Meningens logik (finns ej på svenska). Han har även haft ett avgörande inflytande på filmvetenskapen.

Tillsammans med den betydligt vildare Félix Guattari utgav Deleuze en serie böcker som tillhör det mest upproriska som finns att läsa. Anti-Oidipus och Tusen platåer (ej översatta) bejakar den totala utlevelsen och trotsar alla reglementen både genom vad de lär ut och genom sin associativa stil, som oberäkneligt växlar mellan genialitet och dårpippi.

Kafkaboken är en fortsättning på detta, och är understundom totalt oläslig, som när handlingen i Kafkas romaner, brev och berättelser reduceras till maskiner, arkitekturfantasier eller mönster av ”intensiteter”; understundom brutalt klarläggande.

Just själva beskrivningen av skrivandets språkliga hemlöshet tillhör de tankar som gjort störst intryck världen över. Med en term hämtad från Kafka själv beskriver Deleuze och Guattari vad det innebär att tillhöra en ”mindre” litteratur, det vill säga att vara litterärt verksam innanför ett större språk som har makten över verkligheten.

De listar tre konsekvenser av att tillhöra en mindre litteratur, till exempel tyska i Prag i början av nittonhundratalet, men utsträckningsbart till många andra lägen:

• Att litteraturen i hög grad kommer att handla om hemlöshet och om själva omöjligheten att uttrycka sina erfarenheter
• Att allt som skrivs omedelbart blir politiskt, därför att situationen redan är så laddad
• Att författaren blir en talesman för sin folkspillra mer än en person som uttalar sig i egen sak

Denna analys har funnit genklang världen över hos både forskare och författare.

Frågan är om den inte är direkt relevant också för beskrivningen av arbetarlitteraturen, dess historia och dess nuvarande läge. Jomenvisst.

Omnämnda böcker

Kafka. För en mindre litteratur

Författare: Gilles Deleuze och Félix Guattari
Översättning: Vladimir Cepciansky och Daniel Pedersen
Förlag: Daidalos

Relationens filosofi

Författare: Édouard Glissant
Översättare: Christina Kullberg och Johan Sehlberg
Förlag: Glänta

Indiorna. En dikt om den nakna nattens Erövrare

Författare: Édouard Glissant

Översättare: Catherine Delpech-Hellsten och Magdalena Sørensen

Förlag: Elisabeth Grate

 

Indiorna

(flertal av ”Indien") är en högstämd långdikt från 1955, som sammanfattar den kollektiva erfarenheten av slavhandeln och dess konsekvenser i en enda lång, oavvislig anklagelse.

”Man har spikat fast ett folk på linjeskeppen, man har sålt, hyrt, bytt kött. Och åldringarna till småsysslorna, männen till sockerskördarna och kvinnan för priset på hennes barn. Det finns inte längre mysterium eller mod: Indiorna är dödens marknad; vinden utropar det nu, rakt mot stäven!”

 

Franz Kafka

(1883–1924) publicerade endast smärre stycken under sin livstid, och befallde att alla manuskript skulle brännas. Istället är de nu en etablerad del av världslitteraturen, med höjdpunkter som romanfragmenten Processen, Slottet och Amerika.

Kafkas samlade skrifter utges på svenska i en förnämlig utgåva av förlaget Bakhåll. I samband därmed utgavs nyligen en bok, Raderna som Kafka strök, med allt som Kafka tog bort i sina manuskript, och som nu kunnat läsas med moderna metoder.

 

Läs också

Karin Englunds artikel i LO-Tidningen om Kafkas tid på tjeckiska Arbetsmiljöverket