En busschaufför ville jobba dagtid efter en hjärninfarkt. Hans arbetsgivare, Veolia, vägrade anpassa schemat och sade i stället upp honom. Nu kräver DO bussbolaget på 250 000 kronor i skadestånd.

Det är ett brott mot både diskrimineringslagen och las, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO), som stämmer Veolia i Arbetsdomstolen.

– Genom las har vi ett starkt anställningsskydd i Sverige och genom diskrimineringslagstiftningen ett särskilt skydd för människor med funktionsnedsättning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Mannen har varit sjukskriven sedan 2008 efter att ha drabbats av en hjärninfarkt. Och sedan 2009 har han deltagit i ett rehabiliteringsprogram i arbetsförmedlingens regi.

Enligt en överenskommelse mellan mannen, arbetsförmedlingen och landstinget, som bussbolaget lovade att ”ta hänsyn till”, skulle han börja arbeta dagtid från tidigast klockan åtta.

Trots detta skickade bussbolaget hem ett schema till mannen med arbetspass som började mellan klockan fyra och fem på morgonen. Manne sade nej till det nya schemat och några veckor senare fick han sparken ”på grund av personliga skäl”.

Enligt diskrimineringslagen är en arbetsgivare skyldig att ”vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder” så att en anställd med funktionsnedsättning kommer i en jämförbar situation med övriga arbetstagare.

Arbetet har förgäves försökt få en kommentar från Veolia.