Förslaget att bevilja rut-bidrag för läxhjälp är oanständigt.

De familjer som kan betala för sig ska enligt förslaget få privat undervisning i hemmet subventionerad av staten.

Om familjen betalar halva notan för den privata läxläsningen så lovar finansdepartementet att den andra halvan ska betalas av alla andras skatter.

Och de som inte kan betala för halva kostnaden själv ska alltså inte heller få någon läxhjälp.

Det är så man baxnar.

Hela kalaset ska, enligt en blygsam beräkning från finansdepartementet, kosta omkring 30 miljoner kronor.

Summan är troligen i underkant, med tanke på det kompetensfall som följt på friskolereformer och kraftiga nedskärningar. Internationella mätningar visar också att svenska elevers kunskaper har rasat på ett närmast ofattbart sätt.

Att alliansen skulle ta sitt förnuft till fånga och för svensk kunskaps framtid återföra medel till skolan är naturligtvis att tro för mycket. Men i anständighetens namn borde de åtminstone överväga en generell satsning på läxläsning under skoltid, något som ökar Sveriges chanser som kunskapssamhälle.

Det är trots allt i skolan som vi har vant oss vid att kunskapen ska läras ut.