Klicka på bilden för att se den i större format.

Mer fack för pengarna. Det är målet när fem LO-förbund i höst flyttar ihop sina förbundskontor och får gemensam administration.

Sammanlagt ska Seko, Elektrikerna, Målarna, Fastighets och Byggnads spara 19 miljoner kronor om året på minskade lokalkostnader.

Till det kommer en mer svårbedömd besparing då ekonomiredovisning, personaladministration, medlemsredovisning, vaktmästeri och lokalvård tas över av ett gemensamt bolag, Fasab 6F, som startar den 1 september.

– Den första tiden blir det tvärtom ökade kostnader när vi drar i gång nya system för bland annat ekonomiredovisning, säger Sekoordföranden Janne Rudén, som är styrelseordförande i Fasab. Besparingen kommer först efter ett år, men sedan ökar den med tiden.

Ekonomi är alltså ett tungt skäl till att Seko, Elektrikerna, Målarna och Fastighets lämnar kvarteren kring LO-borgen vid Norra Bantorget i Stockholm, och flyttar till Hagagatan 2 – en adress där Byggnads och Kommunal redan har sina förbundskontor. Men det finns fler.

Genom att sitta i samma byggnad och träffa varandra dagligen hoppas förbunden inom 6F (en sammanslutning där även Transport ingår) stärka sitt politiska samarbete, och sin samsyn inför avtalsrörelserna.

– Och så ska vi hjälpas åt mer i det dagliga fackliga arbetet, säger Jonas Wallin, förbundsordförande för Elektrikerna. I ett litet förbund som vårt klarar vi knappt att någon är sjuk, eftersom var och en ansvarar för flera frågor ensam.

Förhoppningen är att förbunden ska komplettera varandra, men hur det lyckas får tiden utvisa. Förbundens kommunikationsansvariga ska till exempel sitta tillsammans, men i vilken mån de också kommer att producera underlag och debattartiklar ihop får klarna efter hand.

De ekonomiska motiven är lätta att förstå, men en flytt kan ha effekter som inte går att förutse. Det blir spännande att se hur fem olika kulturer kommer att påverka varandra, tycker Janne Rudén.

– Att lämna de gamla kvarteren intill LO-borgen känns i både magen och hjärtat, säger Jonas Wallin. Vi har suttit i vårt hus på Upplandsgatan 14 sedan 1936. Det finns mycket historia i det.

Den synpunkten förstår Lars Lindgren, ordförande för Transport, det enda förbund som ingår i 6F men inte flyttar till Hagagatan.

– Som litet förbund vill vi behålla vår identitet. Att vi har kvar adressen på Olof Palmes gata är inte oviktigt, säger Lars Lindgren.

Men de fem som flyttar samman är inte oroliga för att bli anonyma.

– Seko och Fastighets, som har suttit i k-märkta byggnader, får äntligen sätta upp synliga skyltar med sina logotyper på fasaden, säger Janne Rudén.

Kvarteren kring LO-borgen är klassisk facklig mark. Men de förbund som flyttar därifrån tror inte att det ska öka det mentala avståndet till LO.

– Inte ett dugg, säger Janne Staas vid Målarna. Vi får bara friska promenader till LO-borgen.