Yttrandefriheten handlar om ständig beredskap
för att den överallt kan upphöra att finnas till.

Epigram

är korta dikter med satirisk udd, rimmade eller som här skrivna på det grekiska versmåttet ”elegiskt distikon”: en böljande långrad (hexameter) och en stötigare kortrad (pentameter):
–xx–xx–x–xx–xx–x
–xx–xx––xx–xx–