Det är mycket ovanligt att en arbetsgivare anmäler en annan för arbetsmiljöbrott. Det gjorde Youngcraft, bemanningsföretaget som också hittade jobbet åt Stina Åhlander.

– Vi tolererar inte skitverksamhet, säger personalchefen Viktor Bergström, när Arbetet träffar honom på Tranvikens camping.

Han är här på ”månadsbesök” för att kolla om allt är bra med Stina, att hon fått den lön och de arbetsvillkor hon blivit utlovad. Alla som förmedlas genom Youngcraft får en handledare som besöker arbetsplatsen en gång i månaden.

Företaget har drygt ett år på nacken och har redan hittat ett hundratal tillfälliga jobb åt unga från 16 till 24 år.

Viktor Bergström och tre av hans gymnasiekompisar i Gävle bollade med många jobbidéer efter att ha gått ut skolan, men fastnade bara för en: unga som skapar jobb åt unga.

– Många unga vill och kan men får sällan chansen, säger Viktor. Det beror på fördomarna på arbetsmarknaden. Äldre orkar inte, yngre kan inte.

På kort tid har kvartetten skaffat sig ett stort kontaktnät, det viktigaste i branschen, genom att besöka skolor, lägga ut videor på nätet, dela ut flygblad på stan och boka upp möten med företagen.

Glöm inte att ni bara är ”en fis på marknaden”, sa en av de större arbetsgivarna i bemanningsvärlden till Viktor och hans styrelsekompisar när de startade verksamheten.

– Nu är vi konkurrenter, säger Viktor.

I början av juli anmälde Youngcraft musikfestivalen Peace and love till Arbetsmiljöverket. Några av de ungdomar som förmedlats genom dem hade bland annat fått jobba 24 timmar i sträck. En som blivit sjuk hade hotats med en straffavgift på 7 000 kronor om han skulle lämna jobbet.

– De var inte vårt folk längre, men vi har ett socialt ansvar och tolererar inte att våra ungdomar hamnar hos arbetsgivare som inte har koll på vad de gör.

Efter missförhållandena på festivalen har Youngcraft skärpt sina rutiner.

– Vi riktar oss hellre på företag med kollektivavtal och kollar numera alltid lön, arbetstid och arbetsmiljö innan vi skriver kontrakt, säger Viktor Bergström.

Efter Youngcrafts anmälan har ytterligare fem anmälningar mot Peace and love kommit in till Arbetsmiljöverket, som inspekterade festivalen i mitten av juli. Ytterligare en inspektion är planerad efter semestrarna.

Peace and love tar anmälningarna på stort allvar och kommer att se över sina rutiner, lovar personalchefen Frida Björnbom.

– Självklart är det inte okej med så långa arbetspass. Vi har tydliga riktlinjer, men samtidigt är vi en stor organisation med cirka 7 000 funktionärer och ett stort antal arbetsledare. Någonstans har det brustit i kommunikationen.