Kommunal stämmer Falköpings kommun och kräver sammanlagt nästan en miljon kronor i skadestånd och uteblivna löner.

De anställda vid räddningstjänsten i Falköping har i flera år arbetat fler timmar än de borde, hävdar Kommunal, som förutom skadestånd begär att lön betalas ut retroaktivt till 22 namngivna medlemmar.

Bakgrunden är att Falköpings kommun 2007 organiserade om räddningstjänsten. Styrkan vid stationen i Tidaholm, som bara arbetade dagtid, slogs då samman med den skiftgående styrkan i Falköping.

Före sammanslagningen hade personalen vid de båda stationerna haft olika scheman. I Tidaholm hade de anställda ett arbetstidsmått på 40 timmar i veckan, medan de skiftgående i Falköping hade ett schema med i snitt 42 timmars tjänstgöring i veckan (de 42 timmarna är en sammanvägning av ordinarie arbetstid och jourtid).

Efter sammanslagningen har arbetsgivaren, trots det lokala fackets invändningar, fortsatt att tillämpa 42 timmars tjänstgöring fastän förutsättningarna för 42-timmarsschemat inte längre är uppfyllda. Resultatet har blivit att personalen har arbetat två timmar för mycket vissa veckor.

Förutom skadestånd på 20 000 kronor för var och en av de drabbade (och 200 000 kronor för egen del) kräver Kommunal nu ut lön på mellan 10 000 och drygt 22 000 kronor per medlem. Det lägre beloppet, 10 000 kronor, gäller de fall där facket inte har uppgifter om hur mycket medlemmen har arbetat. Efter semestrarna ska Kommunal försöka komplettera uppgifterna, och då kan löneanspråken för flera medlemmar komma att höjas.