Ingen hade lika bra arbetsvillkor som de erbjöds i sin ansökan om arbetstillstånd. Utländska arbetare i restaurangbranschen tvingas till sämre villkor och lägre löner än andra på samma jobb.

I dag presenterar Hotell- och restaurangfacket en rapport som bygger på en undersökning av 64 arbetsplatser i Stockholmsområdet, där facket träffat på 143 migrerande personer – människor kommer från något land utanför EU och som har arbetstillstånd i Sverige. De kommer i första hand från Kina, Bangladesh, Mongoliet, Egypten och Turkiet.

– Alla är välkomna hit att arbeta – då ska samma villkor gälla för migranterna som för alla andra i branschen. Här ser vi hur arbetsgivare systematiskt utnyttjar att människor kommer från fattigare förhållanden, säger Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket i ett pressmeddelande.

Undersökningen gjordes tidigare i år. Den visar att ingen av arbetsgivarna följer reglerna fullt ut. 61 av de 64 företagen hade brustit i utbetalningen av lön och annan ersättning. En del migranter hade en månadslön på mellan 3 000 och 4 000 kronor. Många fick inte ersättning för arbete på obekväm tid eller för övertid.

Mer än hälften av företagen hade felaktiga scheman. Facket träffade en person som arbetade 295 timmar per månad, vilket är 122 timmar mer än en vanlig heltid.

Mer än hälften av företagen hade felaktiga eller inga anställningsavtal.

Facket kan i sin rapport konstatera att samtliga 64 restauranger har kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation eller genom ett hängavtal.

Det står också klart att ingen av de 143 migrerande arbetarna själva bett om hjälp. Enligt fackets rapport beror det på att den invandrade arbetskraften är helt utelämnad åt arbetsgivarens välvilja. En protest kan leda jobbet förloras och därmed också rätten att vara i Sverige.

Hotell- och restaurangfacket riktar, efter att ha fått bilden klar för sig, en rad krav till regeringen:

• Villkoren i ett företags anställningserbjudande ska vara bindande.

• Sanktioner ska drabba arbetsgivare som bryter mot reglerna.

• En ansvarig myndighet måste se till att Migrationsverkets beslut efterlevs.

• Anställda ska inte utvisas om de blir av med jobbet.

Fakta

Medborgare i länder utanför EU kan få arbetstillstånd i Sverige. Så här ser reglerna ut:

Arbetsgivaren bedömer om företaget behöver utländsk arbetskraft. Arbetsgivaren måste annonsera ut jobbet så att människor bosatta i Sverige kan söka. Arbetsgivaren måste också göra ett anställningserbjudande som ska beskriva jobbet: lön, arbetstid och anställningstid. Lönen måste gå att leva på, och bedömningen är att den lägst får vara 13 000 kronor i månaden. Det finns inget krav på att villkoren i anställningserbjudandet ska vara desamma som i verkligheten.

Migrationsverket beslutar om arbetstillstånd efter att facket har yttrat sig om villkoren i anställningserbjudandet.