Bara spridda röster sa emot när LO-kongressen beslutade att LO ska verka för att ytterligare två månader i föräldraförsäkringen viks för vardera föräldern.

En tydligaste av dessa tillhörde Jan Johansson, kongressombud från IF Metall, som pekade på biologiska skillnader mellan mammor och pappor och befarade att en del mammor ska tvingas lämna sina barn till dagis redan vid sex månaders ålder.

Att driva en mer jämställd föräldraförsäkring är politiskt självmord, enligt Jan Johansson, som i stället ville höja statusen i att vara hemma med barn.

– Är det värt att driva fråga om fler pappamånader och riskera fyra år till med Moderaterna? frågade Jan Johansson.

Men en mycket tydlig majoritet på kongressen ställde sig bakom det som var LO-styrelsens linje: De två månader som i dag är vikta för vardera föräldern ska ”snarast” (senast 2013) utökas till fyra. Detta som en konkretisering av LO:s kongressbeslut från 2004 om en tredelad föräldraförsäkring – alltså en tredjedel av ledigheten för mamman, en tredjedel för pappan, och en tredjedel som föräldrarna kan överlåta mellan sig.

– Facklig feminism är att se hur uttaget av föräldraledigheten är kopplat till kvinnors löner och andra villkor i arbetslivet, sa Joa Bergold, välfärdsutredare vid LO som förklarade LO-styrelsens syn på frågan.