Pengarna som LO har inflytande över ska placeras så att de främjar mänskliga rättigheter, beslutade LO-kongressen. Det handlar om de fackliga strategierna för internationella frågor.

– Konsumentmakten har blivit allt viktigare, sa Wanja Lundby-Wedin som inledde kongressens avsnitt om det fackliga internationella arbetet.

Hon sa att det har det blivit nödvändigt att visa upp att varorna tillverkas under bra arbetsvillkor i vissa branscher. Därför har, enligt henne, allt fler företag infört uppförandekoder och börjat jobba med så kallade CSR-frågor (som ska uttydas corporate social responsibility – gemensamt socialt ansvar).

– Men det räcker inte. Vi vill ha globala ramavtal, fortsatte Wanja Lundby-Wedin.

De globala ramavtalen har blivit en allt mer prioriterad facklig fråga. Under våren har LO tagit fram ett ”modellavtal” som ska skapa mer bindande regler för företagens sociala ansvar.

En annan fråga som diskuterades var fackets ekonomiska placeringar. Kongressen beslutade att de pengar som facket har inflytande över ska investeras i verksamhet som respekterar FN-organet ILO:s kärnkonventioner som handlar om det grundläggande mänskliga rättigheterna.

Kongressen röstade också igenom att LO ska verka för ett socialt protokoll som ska slå fast att grundläggande mänskliga rättigheter inte underordnas de ekonomiska friheterna på EU:s inre marknad.

Den frågan som vållade mest diskussion var motionen 14:1.

I den krävde Handels avdelning i Göteborg att LO ska verka för en bojkott av israeliska varor så länge Israel inte respekterar de FN-resolutioner som säger att landet inte får ha bosättningar på palestinsk mark.

– Jag delar den ilska som finns mot ockupationen och vårt svar på motionen har vi gjort tillsammans med palestinska LO, PGFTU, sa Keth Thapper på LO:s internationella enhet.

LO stödjer en bojkott av varor från ockuperad mark. Styrelsen ansåg dock att det var för långtgående att jobba för en allmän bojkott av israeliska varor och kongressen röstade efter styrelsens förslag.

Kongressen gick på styrelsen förslag i hur LO ska bedriva sitt internationella arbete. Några tillägg blev det dock. Ett exempel var ett förslag från Kenny Reihold, Seko, som ville att LO ska verka för schysta villkor i samband med transporter av rättvisemärkta varor, vilket kongressen biföll.

LO ska också verka för att Sverige och andra länder ska verka för att ratificera FN-organet ILO:s konvention 189 som handlar om hushållsanställdas rättigheter.