LO ska driva på för bättre a-kassa och utbildningar som rustar arbetslösa för nya jobb.

Det beslöt LO-kongressen och röstade igenom ett av kraven i en motion från Kommunal och IF Metall om en aktiv arbetsmarknadspolitik. Kongressen röstade igenom fler förslag i motionen:

• Övergången från studier till arbetsliv ska bli bättre för att unga och nyanlända invandrare snabbt ska få jobb.

• LO ska utveckla arbetslivet med särskilt fokus på villkoren för omställning, utbildning och hållbara arbeten.

LO-kongressen röstade också igenom en motion från Fastighets i samma anda. LO:s styrelse ska jobba för bättre omställningslösningar. Målet är ett samhälle med mindre rädsla och större utrymme för utveckling.

LO ska jobba för att arbetsmarknadsutbildningen rustas upp och får mer resurser. Kravet kommer från Byggnads avdelning Öst, GS avdelning 8 i Östergötland och IF Metalls avdelning 22 i Sörmland. De fick igenom ytterligare en motion. Kongressen beslöt att LO ska jobba för obligatoriskt samråd mellan facket och arbetsförmedlingen innan människor placeras i olika åtgärder. LO ska också försöka få Arbetsförmedlingen att lyssna på facket.

LO ska jobba för att det finns utbildade handledare på arbetsplatserna som tar hand om exempelvis praktikanter. Kongressen röstade igenom ett förslag från Handels avdelning 11 i Örebro.

Fler funktionshindrade och äldre ska få jobb på den öppna marknaden. LO ska påminna Arbetsförmedlingen om Främjandelagen, ”den glömda lagen”, för att nå det målet. Kongressen röstade igenom en motion från IF Metalls avdelning 4 i södra Västerbotten, avdelning 5, Höga kusten och avdelning 6 i mellersta Norrland.

Det ska bli dyrt att sparka anställda utan att varsla i förväg. Det målet ska LO arbeta för. Kongressen röstade igenom en motion från IF Metall.

Enligt lagen ska Arbetsförmedlingen varslas minst två månader i förväg om högst 25 anställda sägs upp, fyra månader i förväg om högst 100 sägs upp och sex månader i förväg om fler än 100 sägs upp. Nu ska LO verka för att den som bryter mot reglerna får kännbara böter.