LO bidrar inte tillräckligt mycket till ett globalt maktskifte. Facket är för nationalistiskt, hävdar bland andra Arenagruppens vd Håkan A Bengtsson i en debattartikel i Dagens Nyheter, tre dagar innan LO-kongressen inleds.

– Jag tycker att de är överdrivet polemiska. Jag håller inte med, svarar Lise-Lotte Lenberg, chef för LO:s internationella avdelning.

Debattörer på vänsterkanten och forskare går i dag, tisdag, till attack mot LO:s internationella arbete i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Bland andra Arenagruppens vd Håkan A Bengtsson hävdar att facket är alltför nationalistiskt, vilket leder till att det blir för passivt i sitt synsätt på marknader.

LO inriktar sig på att försvara svenska kollektivavtal och försöker främst se till att konkurrensen på arbetsmarknaden blir schyst – snarare än att bidra till ett globalt maktskifte, hävdar kritikerna.

Håkan A Bengtsson vill att facket i stället ska verka för en solidarisk lönepolitik i Europa.
Ett sätt skulle kunna vara att jobba för att införa ett lönegolv som innebär att ingen löntagare ska tjäna mindre än 60 procent (helst 70 procent) av medelinkomsten i det land där arbetet utförs.

Andra förslag är att facken i flera länder, utan att blanda in EU, ska driva på för fler investeringar och en större efterfrågepolitik samt verka för nya regleringar av finansmarknaden.

Bakom debattartikeln står, förutom Arenagruppens vd, debattören och den tidigare LO-utredaren Ingemar Lindberg samt forskarna Magnus Rynder, på engelska Brookesuniversitetet, samt Adrienne Sörbom, Stockholms universitet.

Lise-Lotte Lenberg, chef för LO:s internationella enhet, säger att hon har svårt att känna igen sig i kritiken.

– Mycket av det som de skriver om är frågar som vi jobbar med i dag och redan har fattat beslut om på Europafackets kongress. Frågan om ett lönegolv har till exempel varit uppe länge, men i stället för en lägstalön på 60 till 70 procent av medelinkomsten har vi diskuterat runt 50 till 60 procent, säger hon.

Enligt LO har förutsättningarna för facket förändras mycket de senaste årtionden.

– Det var lättare förr, under 1990-talet, då man kunde knacka på hos beslutsfattarna och diskutera löntagarnas rättigheter. Nu har vi mörkblå regeringar i Europa och det speglar den nationella politiken under 2000-talet – och den är inte särskilt löntagarvänlig, säger Lise-Lotte Lenberg.

Håkan A Bengtsson säger att han håller med om att det blivit svårare för facket.

– Det är sant. Det är en extrem situation med många konservativa regeringar men samtidigt måste facket vara en egen oberoende kraft, säger han.

Poängen med kritiken är att skapa en diskussion om fackets organisering.

– Förändringen av den globala ekonomin är så fundamental att den fackliga organiseringen måste ske på ett annat sätt än tidigare, säger Håkan A Bengtsson.