Att forma en ny ledning till LO är en grannlaga uppgift.

För några år sedan, när förberedelserna för att ta fram en ny ordförande efter Wanja Lundby-Wedin inleddes, betonades behovet av kommunikationsförmåga hos den kommande ordförande och ledningen. En rad förmågor som inte främst var kopplade till en lång facklig förbundskarriär identifierades som avgörande.

I dag, med 14 dagar kvar till kongressöppning, är osäkerheten stor om vad som egentligen efterfrågas.

Nomineringarna och stödet för dessa har emellertid visat att traditionella urfackliga värden, (erfarenhet av förhandlingar, uppdrag i ledande positioner) fortfarande ser ut att spela en avgörande roll då det drar ihop sig.

Valberedningen – och kongressen – har att ta hänsyn till följande:

1. Hur många ska ingå i LO-ledningen – tre eller fyra personer?

2. Ledningen bör inrymma erfarenheter från alla viktiga sektorer på arbetsmarknaden – industrin, tjänstesektor, privat och offentlig.

3. De ledande befattningshavarna måste balanseras könsmässigt, en av tre eller två av fyra måste vara kvinnor.

4. De måste ha olika erfarenheter, så att kompetenser som förhandlande, opinionsbildning, agiterande och omsorg om både medlemmarna och organisationen finns i ledningen.

Fakta

De gör jobbet

• Valberedningen tillsattes av LO-kongressen 2006. Hans Tilly är sammankallande i kraft av att han sitter i LO-styrelsen sedan 2002 och därmed är den förbundsordförande som suttit längst. Övriga ledamöter är Annelie Nordström, Kommunal, Anders Ferbe, IF Metall, Susanna Gideonsson, Handels, samt Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfacket.

• LO-kongressen äger rum den 25 till 28 maj i Folkets hus i Stockholm.