Först var det Handels. Nu anklagar Hotell- och restaurangfacket sin motpart Visita, tidigare SHR, för att vägra förhandla och bara vänta in medling.

– Första gången vi träffades dröjde det inte mer än 31 minuter innan de ville ha frivillig medling, säger Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia och fortsätter:

– Det är ett subtilt sätt att undergräva den svenska modellen. Visita ställer upp medling som ett villkor för att överhuvudtaget förhandla. Jag ser det som ett avsteg från traditionen att vi som parter ska mötas och prata med varandra.

Hotell- och restaurangfacket och Visita bytte avtalskrav den 12 april. De började förhandla i torsdags i förra veckan. De har träffats vid tre tillfällen, som längst i en och halv timme inklusive paus. Sju förhandlingsdagar återstår i maj. Som det ser ut nu kommer de inte att användas. Visita väntar på att avtalet ska löpa ut den 31 maj.

Det öppnar för medling, vare sig parterna är överens om det eller inte.

– Vi skickar ett mejl varje dag till Visita för att påminna om att vi är beredda att förhandla varje vardag och varje helgdag, om det krävs. De svarar att de bara förhandlar om vi går med på frivillig medling, förklarar Ella Niia.

I förra avtalsrörelsen dök kravet på frivillig medling för första gången upp på ett tidigt stadium, men då dröjde det i alla fall till den andra förhandlingsdagen. Nu kom kravet redan när parterna träffades första gången.

– Det har blivit ett helt annat klimat på arbetsgivarsidan. Det har blivit tuffare och man anar en hård styrning från Svenskt Näringsliv, anser Ella Niia.

Christer Ågren, vice vd i Svenskt Näringsliv, avfärdar resonemanget som ”nonsens”. I stället är det så att arbetsgivarna är genuint upprörda över ”de högsta löneökningarna” sedan industriavtalet slöts för 15 år sedan. Industrins 2,6 procent är ”unikt högt” i förhållande till tillväxten.

– Det behövs inget Svenskt Näringsliv för att få Visita att reagera på krav som ligger dubbelt så högt som vad industrins avtal kostar, säger han och hänvisar till att Hotell- och restaurangfackets krav beräknas kosta runt fem procent.

Han håller inte med om att Svenskt Näringsliv är mer samordnat nu än i den förra avtalsrörelsen.

– Däremot är sammanhållningen starkare, men det är inte styrt uppifrån. Det kan vi i stället tacka facken för. De kommer med krav som inte är verklighetsförankrade, anser Christer Ågren.