… uppmärksammas nu även i Nordens bästa vänsterdagstidning Klassekampen. I lördags, den 28 april har Bjørn Ivar Fyksen en stort upplagd essay, ”Jord och himmel” om hur dagens svenska författare av skönlitteratur och sakprosa gör det möjligt att jämföra dagens arbetsmarknad med statarsamhället. Artikeln slutar med en fin beskrivning av vad Eija Hetekivi Olsson och Moa Martinson har gemensamt: att deras hjältinnor ”försöker utvidga sitt handlingsutrymme innanför arbetarklassen” (istället för att göra en klassresa). Tyvärr finns artikeln inte utlagd på nätet, men vi ska försöka ordna ett mer utförligt referat framöver.