I veckan utökade Fortum sin tjänst Egen El. Genom den kan företaget köpa el som kunder själva producerar men inte gör av med.

Att kunder som investerar i egna solceller på taket eller producerar el genom vind och vatten ska kunna sälja el de inte själva gör av med är naturligtvis utmärkt.

Ändå är det system som Fortum bygger upp bara det näst bästa. Flera av de mindre elbolagen har i stället infört ett system där elen kvittas.

Om elbolaget levererar tio kilowattimmar (kWh) och konsumenten kan skicka tillbaka två så betalar han eller hon bara för mellanskillnaden, åtta kWh.

Men det här stretar regeringen emot.

Redan 2007, ett år efter alliansens seger, tillsattes den första utredningen om detta förfarande verkligen är förenligt med svensk skattelagstiftning. Just nu jobbar den tredje eller fjärde utredningen med samma fråga.

Samtidigt halkar Sverige alltmer efter övriga Europa på området förnyelsebar energi. Alliansens obstruktion visar tyvärr bara hur ointresserade regeringen och Centerpartiet i realiteten är när det gäller vår miljö.