När Anders Borg i dag på morgonen presenterade vårbudgeten sade han segervisst att arbetslösheten stått och stampat på runt 7,5 procent och inte ökat som en del befarade.

Det räcker inte. Att behålla arbetslösheten på en alldeles för hög nivå är inte tillräckligt, speciellt inte när Borg i nästa mening säger det som alla förbereder sig på, nämligen att arbetslösheten i vår med all säkerhet kommer att öka.

Därefter sa han också det som alla förväntade sig:

Även om vi uppvisar underskott 2013 så har Sverige fortsatt en av de starkaste offentliga finanserna.

Inte heller det räcker.

Alltfler börjar nu bli ganska trötta på talet om ”starka offentliga finanser” då de ser att arbetslösheten inte viker och det enda recept som omskrivs är de övriga allianspartiernas förslag om att sänka människors löner.

Och eftersom sambandet sänkta löner fler jobb endast är en teoretisk konstruktion som i land efter land befanns vara reellt felaktigt, så kan Folkpartiet och centern i efterskott alltid påstå att lönerna inte sänktes tillräckligt mycket för att ge effekt på arbetslösheten.

Anders Borg lägger i stället bekämpning av arbetslösheten bland de saker som ska åtgärdas i framtiden.

Regeringen väntar alltså, och jämför i väntetiden Sverige med eurozonen, med katastrofländer som Grekland, Italien och Portugal.

En svag gissning är att det kommer någon form av mer kraftfulla åtgärder närmare valet 2014.

Hade då Borg någonting positivt att säga om den svenska utvecklingen?

Jo, som vanligt pekar Borg på att sysselsättningen ökar. Även om han nu tvingas skriva ned sysselsättningsutvecklingen.

Nedskrivningen i sig är anmärkningsvärd eftersom sysselsättningsökningen är ett rakt resultat av att befolkningen ökar. Det har ingenting att göra med att regeringen har genomfört någon speciell politik.

Ett tydligt exempel är om Kinas arbetsföra befolkning ökar med en miljon människor under ett år och bara en halv miljon människor får jobb. Då har sysselsättningen de facto ökat med en halv miljon människor, trots att arbetslösheten samtidigt ökat med lika mycket.

Och den svenska arbetslösheten bland de unga som går ut skolan och ökar på arbetskraften är fortsatt hög.

Borg har dock helt rätt när han säger att det behövs ökade möjligheter till rörlighet på arbetsmarknaden.

Därifrån borde steget inte vara så långt till att inse att ett av de bästa sätten att öka denna rörlighet är att ha en fullgod a-kassa.

Ett svagt positivt förslag är också den förlängda avgiftsfriheten vid nybyggnation av bostäder. Detta positiva förslag äts dock upp av förslaget att göra det lättare att hyra ut bostadsrätter i andra hand, ett förslag som enligt flera experter främst hotar att resultera i högre bostadspriser.

Det ska bli intressant att se vad den ”riktiga” budgeten, den kommande höstbudgeten för nästa år, kommer att innehålla.