Handelsanställdas förbund har lämnat sitt svar på det avtalsbud som medlarna har överlämnat.

Diskussionen med medlarna fortsätter nu. I nuläget kan ingen ytterligare information lämnas.