Industrins löneökningar är för höga, anser Almega. Nu vill organisationen bromsa löneökningstakten.
– Löneökningar i nivå med industrin kommer att dra ner företagen i våra branscher och göra folk arbetslösa, säger Almegas vd Jonas Milton.

I höstas gjorde facken inom industrin upp om löneökningstakt på 2,6 procent på ett år. Av tradition är det industrins löneökningar som gäller som märke för resten av arbetsmarkanden, även om det varit extra omdiskuterat i år då facken inom industrin står utanför LO-samordningen.

Nu ger sig även Almega in i diskussionen. Organisationen anser att industrinormen ligger för högt. Sedan i höstas har ekonomin försämrats och att prognoserna för hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver har skrivits ner rejält, konstaterar Almega.

– Som det ser ut nu ligger nivån på märket på tok för högt, och det hade man nog tyckt från industrisidan också om man hade slutit avtal nu, säger Jonas Milton.

Enligt Jonas Milton klarar företagen i tjänstesektorn möjligen att ge löneökningar på halva industrinormen, 1,3 procent, men helst vill han att lönefrågorna ska avgöras lokalt.

– Vi vill ha en lönebildning som ligger närmare företagen. Det handlar inte om att vi vill betala mindre, utan om att vi vill betala olika. Vissa företag går bra och andra sämre. Det måste man ta hänsyn till.

Almega har länge velat ha sifferlösa avtal och lokallönebildning men Jonas Milton säger att det är extra viktigt i denna avtalsrörelse eftersom den löper över lång tid. Mycket har redan ändrats i ekonomin sedan i höstas, och mer hinner ändras innan alla avtal är tecknade, säger han.

De avtal som slutits hittills inom LO-samordningen har legat på samma nivå som industrinormen. Men LO-förbunden har inte beslutat om något märke som ska gälla framöver utan står kvar vid sina ursprungliga krav om löneökningar på 3,5 procent eller minst 860 kronor, och hundra kronor till i jämställdhetspott till avtalsområden där lönen ligger lågt. Det är något som oroar Jonas Milton.

– Det är synnerligen bekymmersamt att LO-kraven på ännu högre löner och kvinnopotter ligger fast med tanke på hur verkligheten ser ut, säger han.