Upploppen i augusti började när en 29-åring i Tottenham dödades av polisen. Flera byggnader sattes i brand.

Foto: Lewis Whyld

Sommarens upplopp i London utlöstes i den fattiga förorten Tottenham och sades först ha orsakats av ansvarslösa ungdomar. I efterhand tycks de slutsatserna vara förhastade. Nu utreder invånarna själva vad det var som egentligen hände.

Stadshuset är fullt den här lördagsmorgonen i Tottenham. I den stora mötessalen sitter representanter från lokalsamhället; politiker, affärsinnehavare, präster, socialarbetare, imamer och ungdomar.

Det här är den sista av förra årets offentliga medborgarutfrågningar, organiserad av Citizens UK. Målet är att ta reda på vad som egentligen orsakade sommarens upplopp. Inom kort levererar den frivilliga kommissionen sin slutrapport.

– Utredningen tillsattes för att ta reda på varför upploppen inträffade och för att ta vara på det lokala enga­gemanget. Polisens agerande står högt på agendan för många av dem som vi intervjuat, konstaterar ungdomsledaren Symeon Brown, en av kommissionärerna.

När medierna invaderade Tottenham i somras var han en av de första att utkräva ansvar av polisen och resten av samhället. I intervjuer konstaterade Symeon Brown upprört att det fanns många obesvarade frågor som motsade den officiella versionen om hur det gick till när 29-årige Mark Duggan sköts ihjäl av polisen den 4 augusti.

Han fick senare stöd av bland annat polisforskaren Clifford Stutt.

När oroligheterna startade var regeringen och medierna snabba med att avskriva upploppsmakarna som bortskämda och kriminella. Gäng uppgavs ligga bakom bråken, liksom oansvariga föräldrar.

När dammet lagt sig tycks den analy­sen vara en kraftig förenkling. Det saknas exempelvis belägg för att upp­loppen skulle ha orkestrerats av olika gäng. I stället har allt större intresse riktats mot polisens arbete, både före och under upploppen.

Dels gäller det de regelmässiga kroppsvisiteringarna som drabbar ­många unga, och företrädelsevis svarta, i Englands fattigare delar. De har bidragit till starka spänningar i många områden eftersom åtgärderna ofta an­vänds godtyckligt. Dels handlar det om polisens agerande i samband med dödsskjut­ning­en av 29-årige Mark Duggan.

Efter att han dödats uppgav polisen att det i princip skett i självförsvar, att Duggan varit beväpnad. Den uppgiften har myndigheten tvingats ta tillbaka. Ett vapen har visserligen påträffats, men utan Duggans fingeravtryck, och inte på själva brottsplatsen.

Efter dödsskjutningen gjorde sig polisen också oanträffbar för Mark Duggans vänner och anhöriga. De uteblivna svaren ökade trycket. Två dagar senare bröt upploppen ut.

Polisen kritiseras också för att ha spelat en alltför passiv roll när upploppen väl startade, bland annat genom att bara stå och se på när en polisbil antändes.

Beskrivningen av vad som egentli­gen hände under de varma augusti­kvällarna har ideologiska förtecken. Inrikesminister Theresa May kritiserar vänstern för en alltför mjuk hållning och avfärdar allt tal om att besparingar och fattigdom bidragit till upploppen.

Theresa May kritiseras i sin tur av oppositionsledaren Ed Miliband för att vara alltför svartvit och för att ensidigt förlita sig på rättsväsendet som lösning på problemen.

Och i Tottenham finns oron kvar.
– Vi har fått en dålig deal. Nu måste vi skriva ny historia, konstaterar Symeon Brown.

Jon Pelling

Fakta

Orsaker till upploppen

270 personer som deltagit i upploppen har djupintervjuats.

• 86 procent uppgav att fattigdom var en av de viktigaste förklaringarna till oroligheterna.

• 85 procent angav att polisens attityd spelat en avgörande roll.

• 81 procent uppgav att de tror att nya oroligheter kommer att äga rum i framtiden.

Källa: The Guardian och London school of economics
Läs mer: citizensinquiry.org.uk