Bosch Thermoteknik i Tranås, som tillverkar värmepumpar, vill sänka lönerna för de 220 tjänstemännen med fem procent. I gengäld skulle arbetstiden kortas med sju procent.

Men facket Unionen säger nej. Även medlemmarna har sagt nej vid en omröstning.

– Unionen centralt stöder inte sådana här krisavtal, säger Marianne Törngren, Unionens ordförande vid företaget, till Tranås Tidning.

Bakgrunden till diskussionen är att efterfrågan på värmepumpar minskat.