Lärarna vill ha det största lönelyftet av alla i den pågående avtalsrörelsen. Tanken är att de ska ta ett rejält kliv mot en ökning av månadslönen med 10 000 kronor.

Det är de två lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, som ställer krav på de kommunal arbetsgivarna i SKL. Facken anser att lärarnas löner hamnat på efterkälken under årtionden och att det nu handlar om att komma ifatt jämförbara grupper som civilingenjörer och civilekonomer. Gymnasielärarnas genomsnittslön ligger på 27 000 kronor i månaden

Lärarfacken tar också upp att det handlar om att stärka den svenska konkurrenskraften. Färre vill bli lärare, eftersom jobbet med lägre lön fått lägre status. Samtidigt som kunskapsresultaten sjunker i skolan. Och det är allvarligt för Sverige som bygger sin konkurrenskraft på kunskap, anser facken.

– Lärarna måste vara högt prioriterade i årets avtalsröelse för att fler ska vilja utbilda sig till lärare, säger Metta Fjellkner, ordförande för Lärarnas riksförbund , i ett pressmeddelande.

Eva-Lis Sirén, ordförande för Lärarförbundet säger i samma pressmeddelande att lärarna ska ha rejält höjda löner och en hållbar lärarvardag med rimlig arbetsbelastning. Det är avgörande för skolans kvalitet och yrkets attraktivitet.

I avtalsrörelsen vill lärarfacken också rensa bort administrativa arbetsuppgifter för att minska lärarnas arbetsbelastning. Och se över arbetstiden.

Arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) går inte med på de höga lönekraven. Till TT säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, att SKL inte kan gå med på lönekrav som går emot principerna för lönebildning i Sverige och som äventyrar landets ekonomi.

– Arbetsgivarna har alltid argument för att inte höja lönen, säger Metta Fjellkner, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Industrinormen brukar ses som ett rättsnöre för löneutvecklingen och den betyder att avtalsökningarna i industrin ska stå som norm för alla andra på arbetsmarknaden. På det svarar Metta Fjellkner:

– Lärarna har haft den sämsta löneutvecklingen de senaste 20 åren. Utbildningen är över fem år lång till gymnasielärare. Våra lönekrav handlar om framtidens skola, säger Metta Fjellkner.

Facken har just överlämnat sina lönekrav till arbetsgivarna. För dem är det viktigt att slå fast det långsiktiga målet. Metta Fjellkner säger att kraven kommer att konkretiseras längre fram.