För fjärde mätningen i rad pekar fackförbundet Unionens branschbarometer på ökad sysselsättning för tjänstemän. Arbetarnas arbetsmarknad är svagare.

Unionen har frågat förtroendevalda inom 271 klubbar hur de bedömer utvecklingen i det egna företaget under det närmaste halvåret. Svaren tyder på att konjunkturen har nått kulmen och börjar mattas av, inte minst inom basindustrin. I de företag som producerar varor håller orderingång och försäljning på att dämpas, även om det finns företag som går mot strömmen.

Undersökningen visar också att exporten för första gången på flera mätningar verkar stanna upp. Och att Eurokrisen sätter spår: De företag som har mycket av sin försäljning i södra Europa märker av nedgången mer än andra.

Men detta påverkar ännu så länge inte tjänstemännens arbetsmarknad. Tvärtom tror klubbarna på ökad sysselsättning för tjänstemän i de flesta branscher.

Samtidigt bedömer de att efterfrågan på arbetare är svagare. I två branscher, basindustrierna och transportnäringen, tror tjänstemannaklubbarna på minskad sysselsättning för arbetare.

– Vi har gjort barometern varje halvår i tio år, och klubbarna brukar ha bra koll. Möjligen är deras bedömningar lite konservativa, de underskattar både uppgångar och nedgångar, säger Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen.

En slutsats av branschbarometern är att företagen nu bör satsa på kompetensutveckling, anser Gösta Karlsson.

– I goda tider har de generellt sett inte tid. Nu är det läge att höja kompetensen, så att personalen är redo vid nästa konjunkturuppgång.