Svaret från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) på Kommunals lönekrav kom snabbt: För höga löneökningar och omfattande, kostsamma villkorsändringar.

Kort sagt för dyrt. Det beskedet ger SKL i pressmeddelande med rubrikten: ”Orealistiska yrkanden från Kommunal”.

– De löneyrkanden som Kommunal presenterat idag ligger för högt och är mycket över industrins avtal där löneökningarna ligger på 2,6 procent över tolv månader. Bara Kommunals löneyrkanden kostar 4,4 procent och till det tillkommer omfattande förslag på kostsamma villkorsförändringar, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation, i pressmeddelandet.

Hon anser att  kravet på jämställdhetspotter bara leder till en låglönesatsning som minskar lönespridningen.
– Vi tycker att alla anställda bör få en chans att göra lönekarriär. Det är inte möjligt om det utrymme som finns binds i olika potter, tycker Ingela Gardner Sundström.

Kommunal och tjänstemannafacken vill ha ettåriga avtal. Ingela Gardner Sundström vill se en längre avtalsperiod.

– Korta avtalsperioder är olyckliga och det gynnar knappast någon att avtalsförhandla varje eller vartannat år. Låt oss istället lägga tid, kraft och pengar på att utveckla en god arbetsgivarpolitik till gagn både för verksamheterna och personalen i vår sektor, säger Ingela Gardner Sundström.