Foto Idha Lindhag / Ordfront förlag

Nästa års mottagare av Fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris på 125 000 kronor är Maria Hamberg. I motiveringen står det bland annat:

”Hon ger den moderna industrins arbetare gestalt och skildrar dem inifrån, konkret och med erfarenhet och delaktighet som bara det självupplevda kan uppnå. I romanen Drömfabriken ger hon en mer nyanserad och djupare bild av arbetet i bilindustrin än den som förmedlas i medias nyhetsrapporter om tillståndet i en för landet viktig näringsgren.”

Varma gratulationer från Kultursidan till en framstående författare som även är en uppskattad medarbetare. Läs pressmeddelandet här.