Efterfrågan på arbetskraft ökar — trots stigande arbetslöshet.

Det är brist på sjuksköterskor, civilingenjörer, programmerare och fritidspedagoger.

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) återkommande arbetskraftsbarometer upplever arbetsgivarna i större utsträckning nu att det är brist på arbetssökande jämfört med i fjol. Bland annat saknas det grundskolelärare med inriktning mot matematik och naturorienterande ämnen. Att bli lärare eller jobba på fritidshem lockar helt enkelt inte, menar facket.

– Det finns tre skäl till det: lönen, lönen och lönen. Vi har ingen kö till lärarutbildningen för att det lönar sig inte att utbilda sig till lärare. Alla lärarlöner ligger i snitt tiotusen kronor under yrken där du har motsvarande utbildning, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

I somras skärptes också behörighetskraven på lärare, vilket innebär att enbart lärare med rätt slags examen kan anställas. Därmed blir bristen ännu mer uppenbar.

Inom det tekniska området är det främst brist på civilingenjörer med inriktning mot energi- och elektroteknik. På det samhällsvetenskapliga området saknas programmerare och systemvetare. Däremot finns det ett överskott på bibliotekarier, enligt SCB.