Pappers begär att arbetsgivarna i Skogsindustrierna ska presentera ett bud med lönepåslag till på tisdag.

Pappers ingår inte i förhandlingarna som drivs i enlighet med industriavtalet. Och Pappers är det enda förhandlande facket just nu som inte fått något lönebud att ta ställning till.

– Det tycker vi inte om. Nu har vi tydligt framfört till arbetsgivarna att vi vill ha besked, säger Jan-Henrik Sandberg, ordförande för Pappers.

Pappers driver LO-samordningens lönekrav. Det innebär att man vill ha lönepåslag om 3,5 procent eller minst 860 kronor per månad och en begränsning av visstidsanställningarna.

Jan-Henrik Sandberg berättar att parterna klarat av en del. Det är arbetsgrupper på gång som ska diskutera åtgärder för att få fler pappersarbetare att orka jobba till ordinarie pensionsålder, sänka pensionsålder när det är befogat och en grupp tillsammans med tjänstemännen som ska se över avtalets allmänna villkor. Dessutom har Pappers och arbetsgivarna fört diskussioner om att hitta någon bättre styrning av den lokala lönebildningen.

Per Hidesten, vd för Skogsindustrierna, förklarar att arbetsgivarna diskuterar hur man ska svara på Pappers begäran om ett bud till på tisdag.

Dessutom berättar han att Skogsindustrierna tillsammans med tre andra arbetsgivarorganisationer, opo och GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer ska sätta sig i de första partsgemensamma överläggningarna imorgon, lördag.