Miljöpartiet bjuder in till rådslag om arbetstiden. I arbetet med ett nytt partiprogram är frågan om ”tidspolitik” central.

Säg Miljöpartiet, och många associerar direkt till friåret. Krav om kortare arbetstid i olika former – eller mer tid för annat i livet än arbete – har varit en profilfråga för de gröna. Arbetstidsförkortning fanns med även i partiets valmanifest 2010.

Men när Miljöpartiet nu ska formulera ett nytt partiprogram, under rubriken ”Vilket Sverige vill du ha 2025”, kan gamla ståndpunkter komma att förskjutas. Ett rådslag bland partiets medlemmar på temat ”Makten över tiden” har nyss inletts, och för att inte föregripa det sa Miljöpartiet ingenting alls om arbetstiden i sin senaste budgetmotion.

Rådslaget är öppet även för andra än partiets medlemmar (vem som helst kan delta via hemsidan). Och till ett möte i morgon, torsdag, har fackföreningar och fackförbundspress bjudits in.

– Vi vill få in bredare perspektiv, säger partisekreteraren Anders Wallner, som inte kan påminna sig att Miljöpartiet någon gång tidigare så medvetet har vänt sig till facket.

Att döma av rådslagsdebatten hittills kommer krav på ökad fritid vara ett viktigt grönt spår även i framtiden. Men det börjar nyanseras.

– Jag vill inte föregripa debatten, men vi kan behöva ta in att för stora yrkesgrupper är inflytandet över tiden ett större problem än arbetstidens längd, säger Anders Wallner.

Ett inlägg i rådslaget från Anna Spånt Enbuske, utredare i Kommunal, pekar  på att många kommunalare arbetar deltid, tjänar mycket litet, och prioriterar högre lön framför kortare arbetstid. Språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin lyfter fram de timanställda som alltid måste vara redo när telefonen ringer, och som kanske inte vinner mer frihet på en allmän arbetstidsförkortning.

Anders Wallner tror att lagstifting, kollektivavtal och andra verktyg måste användas parallellt.

– Den roll vi har som offentlig arbetsgivare är underskattad. I Stockholms stad utformade vi ett väldigt bra förslag tillsammans med Kommunal om en riktad arbetstidsförkortning för de personliga assistenterna.