Pappers massa- och pappersavtal: 16 000 anställda

Anställning

• Överenskommen visstid under minst en månad men max 12 månader under en tre års period.

• Högst fem personer med överenskommen visstid hos samma arbetsgivare.

• Finns även andra tillfälliga anställningsformer som bland annat säsong, vikariat och tillfällig arbetstopp.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Treskift ungefär 34 timmar.

• Förläggning bestäms i lokalt avtal.

• Arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma om förläggningen.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• 24 230 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar.

• 0,8 procent.

Ob-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• Måndag-fredag 17-06: månadslönen delat med 600 motsvarar cirka 40 kronor för en genomsnittlig pappersarbetare

• Fredag-måndag 17-06: månadlönen delat med 270 motsvarar ungefär 90 kronor.

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt.

• 06-17 måndag till fredag; månadslönen delat med 95 motsvarar ungefär 255 kronor i timmen för den genomsnittlige pappersarbetaren.

• 17-06 måndag till fredag: månadslönen delad med 85, motsvarar 285 kronor.

• 17-06 fredag till måndag månadslönen delad med 70, motsvarar ungefär 346 kronor.

• Storhelger, lokala överenskommelser som innebär månadslönen delad med 50 eller mindre motsvarar minst 484 kronor.

Föräldralön

• Fem månader eller 835 timmar, 10 procent av lönen upp till lön på 10 basbelopp, just nu 428 000 kronor, och däröver 90 procent av lönen

Kommentar

Pappers Matts Jutterström: – Svagheten är att vi har alltför lite av gemensamma partsavsikter med arbetsgivarna eftersom vi allt som oftast inte längre har samma syn.