Bostadsinvesteringarna väntas bli låga nästa år. Men en bättre marknad för lokal- och anläggningsbyggen hindrar ett större bakslag för byggbranschen, enligt Byggindustriernas nya prognos.

Under första halvåret i år var byggkonjunkturen stark. Nu vänder det i spåren av den allmänt svagare ekonomin. Men trots allt bedömer branschorganisationen att 10 000—13 000 fler jobb tillkommer under perioden 2011—2012.

Enligt Byggindustrierna väntas investeringarna i bostäder öka med 16 procent i år för att sedan sjunka med en procent nästa år. Lokalinvesteringarna spås öka med nio procent i år och fyra procent under 2012. Totalt bedöms bygginvesteringarna öka med nio procent i år och en procent nästa år.

– Under hösten ser det svagare ut. Det har vänt mycket fortare än vi trodde i våras, säger Johan Deremar, prognosansvarig på Byggindustrierna.

Byggindustrin ligger sent i konjunkturen och därför har avmattningen ännu inte satt några djupa spår i branschen, enligt chefekonom Fredrik Isaksson.

– De flesta branscher känner redan av nedgången, men byggindustrin är fortfarande i återhämtning, säger Isaksson.