Det ska svida mer att inte sköta sina statsfinanser i EU. Ett helt batteri av lagar sjösätts nu för att förhindra framtida Greklandsfall.

EU-parlamentet röstade på onsdagen ja till ett lagpaket som ska förbättra EU-ländernas budgetdisciplin. Vänstern och de gröna kritiserade dock att det cementerar åtstramningspolitiken och försvårar stimulanser för tillväxt och jobb.

Paketet, som på EU-jargong går under namnet sex-packet, försöker tackla problemen tidigare än i dag och lägger lika stor vikt vid budgetunderskott som skuldberg.

De konkreta verktygen i de sex rättsakterna är till exempel böter för euroländer som inte minskar sina skuldberg tillräckligt snabbt och åtgärder i länder med risk för fastighetsbubblor.

Redan i dag måste länderna följa reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Problemet är att de inte följs och att politiker kan förhandla bort obehagliga konsekvenser. För att undvika detta införs nu nya röstningsregler, så att åtgärderna slår till med mer automatik.

Den sista punkten har varit svårast att enas om. EU-parlamentet vill ha så mycket automatik det bara går, medan vissa EU-länder med Frankrike i spetsen ville ha kvar så mycket politiskt inflytande som möjligt.