Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR) blir Visita – Svensk besöksnäring.

– Med Visita får vi ett namn som på ett mer kärnfullt och slagkraftigt sätt beskriver våra medlemmars verksamhet och den närhet som finns mellan turistföretagen och destinationerna, säger Eva Östling Ollén, vd på SHR, i ett pressmeddelande.

Namnbytet har sin bakgrund i att branschorganisationen i dag omfattar mer än hotell- och restaurangföretag. Medlemsföretagen återfinns inom flera sektorer i den svenska besöksnäringen.

Formellt sker namnbytet först vid SHR:s årsstämma den 23 april nästa år.