370 000 arbetslösa, varav 155 000 långtidsarbetslösa. Det var läget i slutet av augusti, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Antalet arbetslösa minskade med 37 000 på ett år mellan augusti 2010 och augusti 2011. Uttryckt på ett annat sätt minskade arbetslösheten från 8,1 till 7,3 procent.

Däremot ökade antalet långtidsarbetslösa med 5 000 till 155 000. Siffran innefattar 90 000 i jobb- och utvecklingsgarantin och 65 000 öppet arbetslösa, som inte varit utan jobb tillräckligt länge för att hamna i jobb- och utvecklingsgarantin.

Fas 3 ökade med 6 000 deltagare till 27 000 på ett år mellan augusti 2010 och augusti 2011.

54 000 nya, lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna i augusti – 12 000 fler än för ett år sedan. Framför allt rör det sig om fasta jobb. 47 000 fick jobb – 6 000 färre än i fjol.

– Arbetsmarknaden förstärks fortfarande, men det finns nu tydliga tecken på att uppgången är på väg att tappa fart. Det hänger samman med den turbulenta situationen i världsekonomin, som redan nu har fått vissa följdverkningar för den svenska exportindustrin. Hur stor inverkan detta kommer att få för vår del är ännu omöjligt att överblicka. Det kommer troligen att drabba den svenska arbetsmarknaden mer påtagligt först nästa år, säger Clas Olsson, Arbetsförmedlingens analyschef.

Arbetslösheten minskade i hela Sverige med undantag för Gotland, där arbetslösheten ökade marginellt.