LO-förbunden måste hålla ihop och lita på varandra, sa Wanja Lundby-Wedin i dag till LO:s kongress och kritiserade det interna tjafset om det nya industriavtalet.

– Ödmjukhet och tillit inåt ger oss styrka utåt, sade hon.

När regeringen tidigare kritiserade de kommunala arbetsgivarna för att de inte hållit tillbaka ingångslönerna tillräckligt mycket borde LO ha stått enat och förklarat att politikerna ska hålla tassarna borta från lönebildningen. Men så blev det inte. LO-förbunden var upptagna av interna strider om industriavtalet, och så får det inte gå till, sade Wanja Lundby-Wedin till IF Metalls kongress.

Även om hon förstår farhågorna hos olika förbund som ser industriavtalet som ett hot mot LO-samordningen, så måste de lita på industriförbundens löften om att de även i fortsättningen ställer upp samordningen inom LO, sa hon.

– När vi väl har sagt det i LO:s styrelse. Då får det väl vara slutsnackat.

– Vi har aldrig byggt styrka genom inre splittring, fortsatte hon, och förklarade att styrka verkligen är något fackföreningsrörelsen behöver i dessa tider av angrepp på lägstalöner samt nedmontering av välfärden.

Styrkan behövs också för att skapa de hållbara arbeten som IF Metall diskuterade på kongressen i går, och som innebär trygga anställningar med god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling. Wanja Lundby-Wedin hoppades att de trygga anställningarna skulle kunna bli ett gemensamt krav i LO-samordningen i den kommande avtalsrörelsen.

För att uppnå facklig styrka måste inte bara förbunden stå enade. De måste också se till att vara starka var för sig genom att få fler och mer engagerade medlemmar. Wanja Lundby-Wedin lyfte framför allt behovet av att nå ut till alla med otrygga anställningar och till anställda i bemanningsföretagen, där facket fortfarande är svagt.

– Om de som är mest utsatta är minst organiserade kan vi inte känna oss nöjda, sade hon.