EU ska ta fram nya riktlinjer för domstolsfall som liknar Laval. Det beskedet har nu kommissionen lämnat. Ett glädjande beslut, är LO:s kommentar.

Ett fackligt krav har hörsammats av EU-kommissionen. Det handlar om nya riktlinjer för EU-domstolen som dömer i fall som Laval.

– Det här är en fråga som LO varit drivande i under en lång tid. Vi ser det som ett viktigt steg för att komma tillrätta med problemen som Lavaldomen skapade, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar.

I går presenterade EU-kommissionen tolv förslag (den så kallade Single market act) som ska ge en smidigare EU-marknad från 2012.

Från fackligt håll har arbetet följts noggrant. Den ekonomiska rörligheten i EU hamnar ibland i konflikt med fackets konflikt- och förhandlingsrätt.

När EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso presenterade förslagen om en smidigare inre marknad så lovade han också en förändring i hur EU-domstolen ska döma fall som Laval.

– Facket måste också kunna ställa sig bakom det nya direktivet, förklarade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso på presskonferensen.

Genom att gå med på de fackliga kraven hoppas han på striden som började i Vaxholm och har blivit en långkörare i EU-sammanhang nu har kommit en steg närmare sitt slut.

När EU-domstolen dömde Byggnads för att tagit till för hårda stridsåtgärder mot de lettiska företaget Laval urholkades fackets möjligheter att strida för kollektivavtal.

LO och Europafacket är några som slagits för att EU-kommissionen ska göra en översyn av det direktiv som reglerar villkoren för arbetskraft som utstationerats till andra länder.

Frågan var bland annat uppe då José Manuel Barroso skulle väljas om till ordförande för EU-kommissionen. Efter starka påtryckningar kom José Manuel Barroso med en utfästelse om att se närmare på möjligheten att förändra direktivet.

I maj förra året kom den förre EU-kommissionären Mario Monti med en rapport för hur den inre marknaden ska göras effektivare.

Ett förslag var då att göra upp med facket om utstationeringsdirektivet samt lova ett starkare skydd för sociala rättigheter.

Det är ett steg i den riktningen som EU-kommissionen nu tar.

Mer konkreta förslag till hur förändringarna ska göras kommer i slutet av året.

 

Fakta

Tolv områden för en smidigare marknad

• Finansiering av små och medelstora företag
• Ökad rörlighet för arbetskraften på den inre marknaden
• Immateriella rättigheter
• Konsumentskydd
• Ökad standardisering inom tjänstesektorn
• Starkare transeuropeiska transport-, energi- och elektroniska nät
• Utveckla den digitala marknaden
• Främja företag som verkar för social, etisk och miljömässig utveckling
• Nytt energiskattedirektiv för enhetlig behandling av olika energislag
• Mer social sammanhållning på den inre marknaden
• Förenklade regler och administrativa bördor för företagen
• En offentlig upphandling som främjar miljövänliga varor och tjänster, socialt ansvarstagande och innovationer