Medlingen mellan Byggnads och Maskinentreprenörerna har fortsatt under helgen. Tidigt på söndagskvällen är det fortfarande oklart om medlarna ska lämna något bud till parterna.

– De har sagt att om de ska lägga ett bud så blir det i kväll. Med betoning på om, säger Torbjörn Johansson, Byggnadsavtalssekreterare.

Han kan dock inte svara på om han tror att det blir något bud, utan konstaterar bara att medlingen verkar gå trögt.

– Det går väldigt långsamt. Vi får se om medlarna kommer med något senare eller inte. Det är det vi väntar på, säger han.

Inte heller Maskinentreprenörernas vd Hampe Mobärg vågar sig på en gissning om hur det går för medlarna, men han räknar med att de lämnar ett bud så att parterna får en chans att enas innan konflikten bryter ut på tisdag morgon.

– Det skulle se väldigt lustigt ut om medlarna inte hade möjlighet att lämna en hemställan, i så fall låter det snarast som om de kapitulerat, säger han och tillägger att han verkligen hoppas att medlarna har något att komma med.

– Annars blir det ju konflikt och det kan väl ingen känna någon glädje inför. Det är klart att jag fortfarande hoppas att det löser sig.

Göte Larsson, som är sammankallande för medlarna, säger vid 18-tiden på söndagskvällen att överläggningarna fortfarande pågår och att medlarna ska fortsätta att träffa parterna under kvällen. Men om medlarna kommer att lämna något bud, kan han inte svara på.

– Under väldigt gynnsamma förhållanden kan vi kanske lämna ett bud senare i kväll, men det är för tidigt att säga hur det blir, säger han.

Kan ni låta bli att lämna något bud överhuvudtaget om parterna står för långt i från varandra?

– Så kan det också bli. Men det är för tidigt att säga något alls än.