Varje år i oktober sprids färgen rosa över Sverige. Valet av färg för att symbolisera bröstcancern var nog inte särskilt svårt för Cancerfonden. Färgen rosa är trots allt starkt förknippad med femininitet. Och därför tabu för många män, även om det inom vissa grupper gått mode även i detta på senare år.

Men som det är nu har det inte alltid varit.  Detta även om många tror så, om det mesta. I början av seklet var genuskodningen i stället den omvända. ”Den generellt accepterade regeln är rosa för pojken och blått för flickan”, stod det till exempel i Ladies’ Home Journal 1918. Uppfattningen motiverades med att rosa ansågs vara en kraftfull färg.

Sedan ändrades detta.
In på mitten av 1900-talet hade i stället vår moderna färguppfattning – rosa för flickor, blått för pojkar – cementerats. En del förklarar skiftet med reklamens användning av rosa. Här blev färgen nämligen synonym med glamour och skönhet. Det vill säga själva bilden av femininitet.

Idén om rosa är på så sätt en socialt konstruerad berättelse. Ingen naturlag.

Ellen Albertsdóttir

Mera rosa

Läs även Karolina Ramqvists artikel om rosa i konsthistorien, publicerad i LO-Tidningen 2006.