Glöm Luther, det är synen på rättvis fördelning som ligger bakom den nordiska modellens framgång. Det hävdar i alla fall en forskargrupp som undersökt utvecklingen bland annat Norge och Sverige.

Tidigare studier har visat att de protestantiska länderna har lägre arbetslöshet och bättre ekonomi än länder med andra religioner.

Hårt arbete är en dygd inom protestantismen, är en förklaring som flera gånger framhållts.

Men nu gör en nordisk studie rent hus med den Lutherska förklaringen.

Det är inte arbetsmoralen som ligger bakom de ekonomiska framgångarna i Norden utan synen på jämlik fördelning, hävdar en grupp nordiska forskare.

– I ett land som Norge finns en allmän uppfattning om att samhället bör grundas på rättvis fördelning. Det var så Norge och övriga nordiska länder svarade på den stora konflikt som uppstod mellan kapital och arbete i början av förra seklet, säger Carlos Joly, gästprofessor vid ESC Toulouse och tidigare direktör för norska finanskoncernen Storebrand, i ett pressmeddelande.

Enligt Carlos Joly har den historiska synen på fördelning gett en hög acceptans för starka kollektivavtal och statliga institutioner.

Samhället har därmed fått kontroll över den finansiella marknaden. Den ”rovdjurskapitalism” som finns på andra platser i världen har, enligt honom, inte fått samma fotfäste i de nordiska länderna.

Det är professor Atle Midttun på BI Norwegian School of Management i Oslo som lett en grupp med tio forskare som har studerat de motsägelsefulla drag som de anser finns i de Nordiska länderna.

En paradox är hur de nordiska länderna lyckats förena hög tillväxt med ekonomisk jämlikhet. Några andra är att kapitalismen frodats samtidigt som välfärdsstaten växt och att samhällena präglas av både kollektivism och individuell frihet.

En av forskarna, Per Ingvar Olsen, på BI Norwegian School of Management i Oslo, hävdar att hörnstenen i den Nordiskamodellen är starka kollektivavtal som bidragit till att pressa ned arbetslösheten.

– Fler människor i arbete betyder högre skatteinkomster för staten. Medelklassen beskattas högt men får tillbaka mycket vilket leder till att de accepterar systemet. Detta har skapat grunden för en bra välfärdsstat, kommenterar Per Ingvar Olsen.

Fakta

Protestantism och utveckling

Den tyska sociologen Max Weber förklarade i början av 1900-talet varför vissa länder hade en snabbare ekonomisk utveckling än andra. Den protestantiska arbetsmoralen ansåg han vara en viktig orsak till den snabba tillväxten i Nordeuropa.

2007 presenterades nationalekonomen Horst Feldmann, University of Bath i Storbritannien, en studie där han jämfört utvecklingen i 80 länder.  Hans forskning visar att arbetslösheten i protestantiska länder är lägre än i länder med andra religioner. 

Enligt den nordiska studien som letts av Atle Midttun på BI Norwegian School of Management i Oslo så är det dock en missuppfattning att den Nordiska modellens framgångar vilar på den protestantiska arbetsetiken. Det som ligger bakom framgångarna anses i stället vara bland annat en stark syn på jämlik fördelning.