Medlingsinstitutet har utsett medlare i bankkonflikten, och i dag träffar de Finansförbundet för ett första samtal.

Om en dryg vecka, den 5 mars, inleds Finansförbundets övertids-, och nyanställningsblockad mot bankerna om inget nytt avtal för de runt 30 000 bankanställda tecknats innan dess.

Medlingsinstitutet har givit medlarna Anders Lindström, Anders Forsberg och Inger Ohlsson Örtendahl uppgiften att försöka ena parterna innan konflikten bryter ut, och i dag träffar de Finansförbundet för ett första samtal.

– Vi hoppas att medlarna ska kunna medverka till ett bra avtal för Finansförbundets medlemmar, säger Ulrika Boëthius, förhandlingsledare och förste vice ordförande i en kommentar på förbundets hemsida.

Förhandlingarna mellan Finansförbundet och Bankinstitutens arbetsgivareorganisation, Bao, hade pågått i fyra månader när de strandade den 16 februari. Den främsta orsaken var att parterna inte kunnat enas om nivåerna på löneökningarna.

Finansförbundet varslade därför i tisdags om stridsåtgärder i två steg. Den 5 mars inleds en blockad mot övertid, mertid och nyanställningar. Om den inte ger resultat utvidgas varslet till att också gälla utrikes tjänsteresor den 11 mars.