Förespråkare för Komvux har fått ytterligare argument. Vuxenutbildningen ökar inkomsterna hos dem som pluggar – och minskar klassklyftorna i samhället.

En utvärdering av Komvux gjord av Anders Stenberg, forskare på institutet för social forskning på Stockholms universitet, visar att lönenivåerna i snitt ökar med fyra till fem procent per utbildningsår. Något som ökar skatteinbetalningar till samhället, och som i sin tur bidrar till en ökad välfärd.

Anders Stenberg hävdar i ett pressmeddelande att Komvux har en utjämnande effekt på inkomsterna, något som minskar klyftorna i samhället och är ett argument för att utbildningen ska finansieras av offentliga medel.

Beräkningar visar dock att inkomstökningen för den som läser på Komvux inte är tillräcklig för att täcka de totala kostnaderna. Men Anders Stenberg lyfter fram andra argument för vuxenutbildningens fortlevande.

– Det kan handla om effekter på samhällets demokratiska funktioner, om föräldrars attityder till utbildning, effekter på individers hälsa eller att effekterna av den kunskap som skapats så att säga spiller över på individer i närheten, säger han i ett pressmeddelande.