Invandrares chanser till arbete ska förbättras. De ska ges en möjlighet till att läsa yrkessvenska parallellt med en yrkeshögskoleutbildning.

– Ingen ska hindras att studera en yrkesutbildning bara för att man ännu inte behärskar svenska fullt ut. Vuxna som redo att jobba ska inte behöva fastna i teoretiska språkkurser, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni (FP) i ett pressmeddelande.

Regeringen har beslutat att Myndigheten för yrkeshögskolan ska ta hänsyn till om en yrkeshögskoleutbildning kan kombineras med yrkessvenska när den fördelar statsbidrag.

Yrkessvenska har i sig ingen koppling till svenska som andraspråk, men i det praktiska arbetet har den kopplingen visat sig tydlig. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) påpekar att Sverige inte varit tillräckligt bra på att ta tillvara på invandrares kompetenser och erfarenheter. Han ser förändringen som något som kan leda till en ökad sysselsättning för invandrare.

– Ökade möjligheter till yrkesutbildningar skapar snabbspår till arbete och delaktighet i samhället, säger han i ett pressmeddelande.