Utländska arbetare i Danmark jobbar under livsfarliga förhållanden. Danska arbetsmiljöverkets inspektion visar att 85 procent av de utländska företagen som undersökts hade allvarliga brister.

– I fyra av fem fall hade arbetsmiljön hos de prickade företagen så allvarliga problem att arbetet stoppades på en gång, säger Tanja Krabbe på danska Arbeidstilsynet, motsvarande svenska Arbetsmiljöverket.

Sedan den 1 juni förra året ingår det i det danska arbetsmiljöverkets uppdrag att systematiskt registrera och undersöka arbetsmiljön på utländska företag som har utstationerat arbetskraft.
Under det sista halvåret 2010 kontrollerades 296 utländska företag, mestadels inom byggbranschen.
Resultatet visade på allvarliga arbetsmiljöproblem.

I 223 av företagen – 85 procent – kom Arbeidstilsynet med en anmärkning om arbetsmiljön.

– På de företag där arbetet stoppades helt var det främst risk för fall eller snubbelolyckor, säger Tanja Krabbe.

Både fack och arbetsgivare har reagerat på den dåliga arbetsmiljön hos utstationerade företag.

– Naturligtvis är det inte okej. Arbetsmiljöregler måste respekteras, säger Søren Lange Nielsen på arbetsgivarorganisationen Dansk Byggeri till det fackliga nyhetsbrevet Ugebrevet A4.

Enligt det danska facket visar undersökningen tydligt att arbetsmiljön är sämre för utstationerad arbetskraft än för danska arbetare.