Foto: Bengt Nyman/Flickr

Drygt 700 anställda inom skärgårdstrafiken får en löneförhöjning på i medeltal 2,9 procent från och med den 1 januari i år och ytterligare 2,6 procent från och med den 1 oktober i år.

Ingångslönen höjs med 877 kronor till 16 599 kronor i två steg. Slutlönen, efter nio års anställning, höjs med 1 274 kronor till 24 122 kronor.

I går, tisdag, skrev Seko och Almega under ett avtal som löper på två år från och med den 1 oktober 2010.

Lönerna höjs mer än i andra avtal. Det beror på att sjömän i skärgårdstrafik får samma sjukregler som anställda i land, det vill säga sjuklön från arbetsgivaren i två veckor och därefter sjukpeng från Försäkringskassan.

Tidigare har skärgårdstrafiken anställda haft samma sjukregler som andra sjömän – full lön i 150 dagar vid sjukdom. Den 1 februari ändrades sjömanslagen så att skärgårdstrafiken undantas. Förändringarna är en konsekvens av detta.

Det första steget i lönetrappan har flyttats fram från två till ett års anställning. Det är en låglönesatsning som innebär att ingångslönen höjs med 800 kronor efter ett år.