LO och Svenskt Näringsliv ska tillsammans kartlägga och analysera hur de omstridda turordningsreglerna fungerar på svensk arbetsmarknad. Enligt uppgifter till LO-Tidningen har arbetsgivarna bestämt sig för att acceptera den inbjudan som LO:s avtalssekreterare Per Bardh formulerade i höstas. Parterna har nu också enats om vad kartläggningen ska innehålla.

I dag klockan 12 samlades LO:s styrelse för att diskutera samarbetet med arbetsgivarna. Inom kort kommer båda organisationerna att presentera sina ambitioner och den gemensamma arbetsgruppen.

Det är intensiva överläggningar den senaste tiden som ligger bakom besluten i båda organisationerna.

Som LO-Tidningen tidigare rapporterat är ambitionen inte att förhandla om turordningsreglerna. Ansträngningarna handlar i det här skedet om att genomlysa hela arbetsmarknaden när det gäller hur uppsägningar går till och syna tidigare framförda påståenden från båda sidor om hur reglerna fungerar.

Bara att frågan om turordningsreglerna hamnar i en gemensam grupp på centralorganisationsnivå är en tydlig signal om att kontakterna mellan tungviktarna på arbetsmarknaden fortsatt fungerar, trots en tuff avtalsrörelse och tidigare havererade huvudavtalsförhandlingar. En gemensam grupp är också en tydlig signal till det politiska systemet att hålla fingrarna borta från de här frågorna.

Enligt uppgifter till LO-Tidningen är LO och Svenskt Näringsliv överens om att granska lagens förarbeten, studera lagstiftarens avsikt och syna de bakomliggande orsakerna till turordningsreglerna.

För att få en så grundläggande genomlysning som möjligt av hur turordningsreglerna använts och vilka effekter det fått på ekonomin och för arbetsmarknadens funktionssätt ska också olika branscher genomlysas och deras olika erfarenheter redovisas och sammanställas.

Slutligen är fack och arbetsgivare ense om att jämföra turordningsreglerna i Sverige med omvärldens regelsystem för turordning vid uppsägningar. I första hand inriktas jämförelsen mot de nordiska grannländerna, men också länder på kontinenten, framför allt Tyskland är en viktig referens.

Båda parter har allt sedan inbjudan formulerades från LO:s sida betonat att det här inte handlar om en förhandling utan om en kartläggning eller genomlysning av hur turordningsreglerna används och fungerar.

Ambitionen är kort sagt att försöka enas om en gemensam verklighetsbild på just det här avgränsade området. Aktuell forskning inriktad på turordningsregler liksom undersökningar ska därför också sammanställas.

Vad som kan komma att ske i förlängningen av den här kartläggningen är för tidigt att avgöra. Men mönstret känns igen. Det var så här som huvudavtalsförhandlingarna inleddes. Under ett år pågick samtal som skapade en grund för både fack och arbetsgivare att fatta beslut om att uppta förhandlingar.

Det kan hända igen.