De svenska storföretagen går mycket bra trots krisen. Fackförbundet Unionen har undersökt 25 storföretag och drygt hälften av dem har under det senaste året haft det bästa rörelseresultatet på fem år.

– Återhämtningen efter krisen har gått fort och det är utmärkt att det går bra för företagen. Nu gäller det att vinsterna används på ett klokt sätt och inte till utdelningar till ett fåtal och bonusar. Vi vill se långsiktiga investeringar och då är kompetensutveckling av personalen en viktigt del. Och vi vill givetvis att de anställda ska få del av det ekonomiska resultatet i form av ökade löner, säger Niklas Hjert, Unionens förhandlingschef.

Svenskt Näringslivs vice vd Christer Ågren vill vara mer försiktig i sina kommentarer till undersökningen. Han pekar på att de allra mest framgångsrika företagen bara har 20 procent av sin verksamhet i Sverige. Christer Ågren säger:

– Frågan är vilka slutsatser man kan dra av att det går bra för dem. När det gäller vad som är möjligt i nästa avtalsrörelsen måste vi titta på vad som är vettigt för våra 60 000 medlemsföretag. Det viktiga nu är att minimera arbetslösheten. Då handlar det om vad som är bra för små och medelstora företag för det är där nya jobb skapas.

Unionens undersökning visar att de 25 storföretagen gemensamt har gått med plusresultat de senaste fem år. Sammantaget var rörelseresultatet 10,6 procent tredje kvartalet i år. Det är ett slags vinstmått och innebär att vinsten är 10,6 procent av omsättningen efter avskrivningar. Som sämst var de gemensamma rörelseresultatet 3,9 procent under andra kvartalet 2009.

Det mest lönsamma företaget är läkemedelstillverkaren Astrazeneca, som under andra kvartalet i år hade ett rörelseresultat på 40, 6 procent. Klädkedjan HM hamnar på andra plats med 28,2 procent under första kvartalet och Atlas Copco är trea med ett rörelseresultat på 21,3 procent under årets tredje kvartal.

– Undersökningen visar också att regelverket fungerar. Företagen kan snabbt sänka sina kostnader genom att säga upp folk, säger Unionens Niklas Hjert.

Svenskt Näringslivs Christer Ågren håller med. Systemet i Sverige är flexibelt och det går lätt att anpassa bemanningen.

– Våra invändningar när det gäller las, lagen om anställningsskydd, handlar om att företagen har svårt att behålla rätt kompetens vid uppsägningar, säger Christer Ågren.

I avtalsrörelsen i våras var Unionen ett av de förbund som gick först och satte märket för alla andra på arbetsmarknaden. Förhandlingschef Niklas Hjert svarar inte direkt på frågan om avtalen slöts på för låg lönenivå. Istället säger han att avtalen bidragit till att företagen snabbt kunnat komma igen efter krisen. Dessutom säger han att de företag som går bra kan ge lönelyft utöver de centrala avtalen i de lokala förhandlingarna.