Foto: Torbjörn Wester

Emma Nilsson är i höst hemma med halvårsgamla Matilda på deltid, dessutom har hon timanställning som städare.


Emma Nilsson fick inte jobbet på grund av ett missfall. Och dessutom: En tjänsteman på Arbetsförmedlingen avrådde arbetsgivaren. I väntan på domen mot arbetsgivaren i december utreds Arbetsförmedlingens agerande.

Under huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen mot mjölkbonden i Sjöbo tog ärendet en ny vändning.

En tjänsteman på Arbetsförmedlingen, inkallad som arbetsgivarens vittne, berättade att han avrått mjölkbonden från att anställa sin praktikant, Emma Nilsson. Detta eftersom hon fått ett missfall och ”riskerade” att bli gravid igen.

– Jag blev så arg att jag skakade, säger Anders Wilhelmsson, på Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Från början var det ett ”ganska ordinärt fall” om könsdiskriminering. Men händelsen i Arbetsdomstolen gör fallet exceptionellt, anser han.

Arbetsdomstolens dom mot arbetsgivaren är uppskjuten och kommer i december. Där kräver DO 160 000 kronor i skadestånd till Emma Nilsson.

– Med tanke på att vi där tog hänsyn till att det var en liten arbetsgivare, utgår jag ifrån att det kommer att bli ett högre belopp om vi går vidare med ärendet mot Arbetsförmedlingen i Sjöbo.

Uppgifterna om tjänstemannens rådgivning var nya även för Emma Nilsson. Hon var dock redan tidigare kritisk till Arbetsförmedlingens agerande.

Under sin praktik – ordnad genom Arbetsförmedlingen – på mjölkgården våren 2009 fick Emma Nilsson reda på att hon skulle bli fast anställd den 16 juni.

Någon vecka efter beskedet från arbetsgivaren fick hon ett missfall och var borta från jobbet några dagar. Hon berättade vad som hänt och mjölkbonden frågade om hon planerade att skaffa barn. Därefter fick Emma höra att det inte skulle blir någon fast tjänst. Kostnaderna skulle bli för stora.

Emma, som blev ”helt paff”, ringde sin stödperson på Arbetsförmedlingen.

– Jag fick höra att det var mitt eget fel, att jag inte talat om att jag var gravid när jag fick praktiken. Men det var en missuppfattning, jag var inte gravid när jag började.

I stället bad hon att få prata med chefen.

– Han sa att det var vanligt att småföretagare drar öronen åt sig när det pratas om graviditeter, säger hon.

Emma har också planer på att JO-anmäla tjänstemannen som avrådde arbetsgivaren att anställa henne.

– Det är jobbigt men samtidigt kommer jag att ångra mig om jag inte anmäler. Det känns som att någon måste sätta ner foten mot vissa myndigheter som tror att de kan göra vad som helst.

DO:s Anders Wilhelmsson säger att Emma Nilsson själv avgör:

– Men agerandet borde tangera gränsen för vad en offentliganställd får göra på sin arbetstid.

Emma Nilsson hoppas på att arbetsgivare ska sluta se graviditet som ett problem. Nu jobbar hon hos en ny arbetsgivare.

– En timanställning, men det är bättre än inget, säger hon.

Fakta

JO-anmälan:
En JO-anmälan kan vem som helst göra som vill klaga på statliga, kommunala eller landstingskommunala myndigheter, tjänstemän vid dessa eller andra som utför myndighetsutövning. JO ska övervaka så att myndigheter och tjänstemän följer lager och förordningar och fullgör sina skyldigheter.
Källa: Justitieombudsmännen (JO)

DO-anmälan
En person som känner sig diskriminerad av till exempel sin arbetsgivare, sitt fack eller sin arbetsförmedling kan anmäla till Diskrimineringsombudsmannen.
Diskrimineringen ska ha att göra med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, eller sexuell läggning.
Anmälningarna utreds av DO:s utredare. För medlem i fackförbund måste DO först fråga facket om det vill företräda anmälaren. Om facket inte vill, eller om anmälaren inte vill det, företräder DO. Om det framkommer att man kan anta att diskriminering eller missgynnande skett söks först en förlikning, annars går ärendet till Arbetsdomstolen.
Källa: Diskrimineringsombudsmannen