Alliansens stora idé är att jobba fram stora motsättningar mellan de som är sjuka, arbetslösa, gamla och även studerande och ”de som har jobb”. Den förra gruppen är ju de som får ”bidrag” och de senare är ju de som jobbar och tjänar pengar.

Att gruppen ”de som jobbar” också kan bli sjuka eller förlora jobbet och behöva både vård och senare också rehabilitering, det nämner alliansen aldrig.

Den som i dag betalar skatt som går till gamla och arbetslösa, är de som i morgon är beroende av de som ställer upp och betalar skatt när den egna orken tryter eller att man behöver a-kassa.

Solidaritet skapar faktiskt både tillit och tillväxt. Försvinner solidariteten skapas otrygghet och stagnation, och det är vad som skapas av alliansens politik.

Hur blir det med till exempel sjukvården i ett sådant samhälle? Har jag råd med en sjukförsäkring? Blir valet en operation eller räcker mina pengar enbart till ett plåster?

Fler skattesänkningar och utförsäljningar av inkomstbringande statliga företag minskar naturligtvis utrymmet för vård och skola. Dessa blir ju inte som nu (nästan) gratis. Att ha ett barn i grundskolan kostar 83 000 kronor per år och gymnasiet kostar 92 000 per år.

För övrigt kan nämnas att Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att 9 av 10 skulle få mer i plånboken 2011 jämfört med 2010.

Kenneth Persson
Ledamot (S) i Socialnämnden